Ruimte voor je slogan


KBO Heinkenszand blijft groeien: half juli 2023 al 168 leden
In uw belang werkt het bestuur voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

KBO Heinkenszand is opgericht in 1970!

Sinds enkele jaren worden bij de activiteiten van onze afdeling ook leden van de PCOB betrokken.
KBO-Heinkenszand organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven. 

Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Landelijk is KBO-PCOB met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.