Ruimte voor je slogan


Welkom

In uw belang werkt het bestuur voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

KBO Heinkenszand is opgericht in 1970 en heeft per 1 mei 2024 174 leden!

KBO-Heinkenszand organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven. 

Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.