Ruimte voor je slogan


Over ons

KBO-Heinkenszand is onderdeel van de landelijke KBO-Brabant.

Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.  

KBO-Heinkenszand heeft ca. 170 leden.
KBO-Heinkenszand organiseert ontspannings-, voorlichtings- en educatieve activiteiten voor haar leden en vaak ook niet-leden om de ontmoetingsfunctie inhoud te geven. Tevens is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal en regionaal niveau. 

Van, voor en door leden

KBO is een vereniging van, voor en door leden. Net als KBO-Heinkenszand zijn er lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren.

Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. 

Samen sterk 

Voordelen KBO- lidmaatschap

Als u lid bent van de KBO, bent u lid van de grootste seniorenorganisatie van Nederland en van uw lokale KBO-afdeling. De KBO laat uw stem horen op alle niveaus: lokaal, regionaal en landelijk. We behartigen uw belangen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen, inkomen en koopkracht.

U profiteert daarnaast ook van de VELE VOORDELEN, waaronder:

  • 11 keer per jaar het gratis magazine ONS
  • 12 x per jaar de Zeeuwse uitgave WIJ ZÊÊUWEN
  • Gratis (juridisch) advies
  • Gebruik maken van ouderenadviseurs
  • Hulp bij uw belastingaangifte
  • Mooie aanbiedingen via KBO-Brabant-voordeel
  • De KBO-Brabant collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea, VGZ en CZ
  • Deelnemen aan activiteiten bij uw KBO-afdeling
  • Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau
  • Korting op uw rijbewijskeuring