Ruimte voor je slogan

Nieuws

Samenwerking tussen PCOB en KBO Zeeland stopt

KBO Zeeland gaat deel uitmaken van KBO Brabant

Op 1 januari 2024 stopt de landelijke samenwerking met de PCOB en wordt onze landelijke organisatie, Unie KBO, ontbonden. Over deze ontwikkelingen willen we jullie middels dit schrijven informeren.
KBO Zeeland sluit aan bij Brabant en wordt een regio (5de) van KBO Brabant. Vanuit onze regio neemt 1 lid zitting in het bestuur van Brabant. Vanuit onze (4) kringen gaan 2 leden deel uitmaken van het regio bestuur en vertegenwoordigen Zeeland in de Algemene Vergadering van Brabant.
Wat betekent dit voor jullie in jullie afdelingen?
Het bestuur van jullie afdeling zal enkele organisatorische zaken moeten aanpassen, zoals o.a. de statuten en ledenadministratie. Deze aanpassingen worden begeleid vanuit KBO Brabant en brengen geen kosten met zich mee. De afdracht van de contributie blijft nagenoeg op hetzelfde niveau als de huidige afdracht aan de Unie KBO.
Voor jullie, de leden van de afdeling, zal er nauwelijks iets veranderen. Het maandelijks blad MAGAZINE verdwijnt en in plaats daarvan komt ONS, het blad van KBO Brabant. De activiteiten kunnen worden georganiseerd als voorheen, eventueel aangepast vanwege prijsstijgingen en, indien van toepassing, om verminderde subsidies, maar deze staan los van aansluiting bij Brabant.
Hopende jullie voldoende op de hoogte gesteld te hebben op de komende veranderingen, met nog veel prettige activiteiten bij de plaatselijke afdelingen toegewenst, mede namens het bestuur van KBO Zeeland,

met vriendelijke groet,
George de Vijlder, secretaris KBO Zeeland.