Ruimte voor je slogan

Bestuur
Damme van-de Looff, C.W. Bestuurslid Nassau Odijkstraat 2 4451 AT HEINKENSZAND 0113562779 corrieenkees@hetnet.nl
Geelhoed-de Winter, A. Bestuurslid Oosterguitestraat 44 4451 AP HEINKENSZAND 0113562095; 0610335353
sgeelhoed45@kpnmail..nl
Martens-Verdonck, A.M. Secretaris Roofvogelstraat 20 4451 CS HEINKENSZAND 0615647658; 0615647658
anneliesmartens@zeelandnet.nl
Menheere, M. Penningmeester Laan van Barbestein 4 4451 AH HEINKENSZAND 0113561826
mmenheere@zeelandnet.nl
Menheere, M. Vice-voorzitter Laan van Barbestein 4 4451 AH HEINKENSZAND 0113561826
mmenheere@zeelandnet.nl
Zeventer-Beerendonk, H.J.C.B. van Voorzitter Kamilleplein 28 4451 LB HEINKENSZAND 0616891756;
0616891756; r.vanzeventer@zeelandnet.nl
Aantal leden: 6
Functies t.b.v. Provincie
Maes - Davelaar, J. Bezorgadres magazine Havikhof 1 4451 EG HEINKENSZAND 0113603822; 0620235814
jakomaes@gmail.com
Martens-Verdonck, A.M. Bezorgadres; ledenpassen; Roofvogelstraat 20 4451 CS HEINKENSZAND 0615647658
0615647658 anneliesmartens@zeelandnet.nl
Martens-Verdonck, A.M. Ledenadministrateur Roofvogelstraat 20 4451 CS HEINKENSZAND 0615647658
0615647658; anneliesmartens@zeelandnet.nl
Correspondentieadres
KBO-Heinkenszand, Kamilleplein 28, 4451 LB Heinkenszand
Rekeningnr. Rabobank: NL18RABO0346053730
Ondersteuning

Coördinator KBO-PCOB Magazine: Kozien Maes-Davelaer
Webredacteur: Wim van Dongen, dongen1063@gmail.com

Bank
Rekeningnr. Rabobank: NL18RABO0346053730; t.n.v KBO afd. Heinkenszand.

Kamer van Koophandel nr. 40303048 t.n.v. KBO Zeeland