Ruimte voor je slogan

Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Tineke Kalwij-Snel, Tel. 06-45630213
Secretaris: Ad Courtin, Tel. 06-51661926, e-mail: acourtin@zeelandnet.nl
Penningmeester: Rinus Menheere, Tel. 0113-561826, e-mail: mmenheere@zeelandnet.nl
Bestuurslid (coördinator activiteiten): Annie Geelhoed-de Winter, Tel: 06-10335353

Correspondentieadres

KBO-Heinkenszand, Laan van Barbestein 16, 4451 AH Heinkenszand 
Rekeningnr. Rabobank: NL18RABO0346053730

Ledenadministratie

Ad Courtin, tel: 06-51661926 e-mail: acourtin@zeelandnet.nl

Ondersteuning

Het bestuur wordt bijgestaan voor diverse activiteiten door werkgroepen en leden:
Activiteiten: Nellie Janse-Moison, Tonnie Boonman-Rijk, Riet Koens-Witkam, Nellie Verbrugge, Trees Simonse-de Schrijver, Truus Traas-van Leemput

Coordinator KBO-PCOB Magazine: Kozien Maes-Davelaer

Bank

Rekeningnr. Rabobank: NL18RABO0346053730
t.n.v KBO afd. Heinkenszand.

Kamer van Koophandel nr. 40303048 t.n.v. KBO Zeeland