Ruimte voor je slogan

Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Rinus Menheere, tel. 0113-561826, email: mmenheere@zeelandnet.nl
Secretaris: Riek van Zeventer, Tel. 06-16891756, e-mail: r.vanzeventer@zeelandnet.nl
Penningmeester: Annelies Martens, tel. 06-15647658, mail: anneliesmartens@zeelandnet.nl
Bestuurslid (coördinator activiteiten): Annie Geelhoed-de Winter, Tel: 06-10335353, mail: sgeelhoed45@kpnmail.nl

Algehele ondersteuning: Bart de Jong, tel. 0113-850840, mail: jbdejong@zeelandnet.nl

Correspondentieadres

KBO-Heinkenszand, Kamilleplein 28, 4451 LB Heinkenszand 
Rekeningnr. Rabobank: NL18RABO0346053730

Ledenadministratie

Ledenadministratie: Annelies Martens, tel. 06-15647658, mail: anneliesmartens@zeelandnet.nl

Ondersteuning
Coördinator KBO-PCOB Magazine: Kozien Maes-Davelaer
Webredacteur: Wim van Dongen, dongen1063@gmail.com

Bank

Rekeningnr. Rabobank: NL18RABO0346053730
t.n.v KBO afd. Heinkenszand.

Kamer van Koophandel nr. 40303048 t.n.v. KBO Zeeland